Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Archiv uzavřených prací

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 25.5.2015 Archivováno: 14.9.2017

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 19.8.2015 Archivováno: 30.6.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.

Publikováno: 24.10.2014 Archivováno: 30.6.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění ...

Publikováno: 27.6.2014 Archivováno: 22.6.2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Publikováno: 12.2.2013 Archivováno: 22.6.2015

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 28.8.2014 Archivováno: 22.6.2015

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 28.8.2014 Archivováno: 22.6.2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozděj

Publikováno: 9.6.2014 Archivováno: 22.6.2015

Novela vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Publikováno: 9.6.2014 Archivováno: 15.4.2015

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.

Publikováno: 13.6.2014 Archivováno: 15.4.2015

Návrh vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Publikováno: 18.11.2014 Archivováno: 15.4.2015

Návrh novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Publikováno: 5.3.2012 Archivováno: 27.6.2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 13.7.2012 Archivováno: 9.6.2014

Návrh zákona, kterým se mění mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Publikováno: 16.10.2012 Archivováno: 9.6.2014

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Publikováno: 29.10.2012 Archivováno: 9.6.2014

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 10.8.2012 Archivováno: 9.6.2014

Návrh novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Publikováno: 30.3.2011 Archivováno: 9.6.2014

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Publikováno: 17.10.2011 Archivováno: 9.6.2014

Návrh vyhlášky o užívání zpoplatněných pozemních komunikací (vzory kupónů 2013)

Publikováno: 24.10.2012 Archivováno: 12.2.2013

Návrh novely nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací - slevy na mýtném

Publikováno: 23.10.2012 Archivováno: 9.1.2013

Návrh novely vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (kontrolní vážení)

Publikováno: 8.11.2011 Archivováno: 16.10.2012

Návrh novely vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Publikováno: 15.6.2012 Archivováno: 30.8.2012

Návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dalších zákonů

Publikováno: 18.5.2011 Archivováno: 30.8.2012

Návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a zákona č. 247/2000 Sb.,o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičské průkazy)

Publikováno: 4.11.2010 Archivováno: 20.6.2012

Návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (osoba blízká a pokuty)

Publikováno: 18.3.2011 Archivováno: 19.6.2012

Návrh novely nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

Publikováno: 25.10.2011 Archivováno: 6.3.2012

Návrh novely vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací (emise kupónů 2012)

Publikováno: 26.10.2011 Archivováno: 6.3.2012

Návrh novely vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Publikováno: 4.8.2011 Archivováno: 6.3.2012

Návrh novely zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě

Publikováno: 10.11.2010 Archivováno: 8.11.2011

Návrh novely vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací

Publikováno: 5.8.2011 Archivováno: 25.10.2011

Návrh novely nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

Publikováno: 4.8.2011 Archivováno: 25.10.2011

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Publikováno: 19.10.2009 Archivováno: 17.10.2011

Návrh novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Publikováno: 19.10.2009 Archivováno: 24.6.2011

Návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Publikováno: 19.10.2009 Archivováno: 24.6.2011

Návrh novely zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Publikováno: 19.1.2010 Archivováno: 24.6.2011

Návrh novely vyhlášky č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory

Publikováno: 13.4.2010 Archivováno: 24.6.2011

Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Publikováno: 12.9.2009 Archivováno: 24.6.2011

Návrh novely vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Publikováno: 26.4.2010 Archivováno: 19.5.2011

Návrh novely vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

Publikováno: 26.4.2010 Archivováno: 18.5.2011

Návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (zimní pneumatiky)

Publikováno: 2.2.2010 Archivováno: 18.3.2011

Návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících

Publikováno: 15.10.2009 Archivováno: 31.8.2010

Návrh novely nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení

Publikováno: 15.2.2010 Archivováno: 26.4.2010

Návrh novely vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

Publikováno: 10.2.2010 Archivováno: 19.4.2010

Návrh novely vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací

Publikováno: 22.10.2009 Archivováno: 28.1.2010

Novela nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

Publikováno: 22.9.2009 Archivováno: 6.1.2010

Novela zákona o dráhách (aplikace Nařízení ES 1371-2000)

Publikováno: 17.9.2009 Archivováno: 26.11.2009