Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků v odvětví vnitrozemské vodní dopravy, odpovídající reakce na jejich specifické pracovní a životní podmínky a implementace zvláštních pravidel, která jsou pro tyto zaměstnance obsažena ve směrnici 2014/112/EU. Návrh v souladu s unijním právem upravuje rozvržení pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců ve vnitrozemské vodní dopravě, obsah evidence pracovní doby a vztah navrhované právní úpravy k zákoníku práce.
Publikováno: 4.4.2016 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: vodní doprava, zaměstnanci, pracovní doba, doba odpočinku

Návrh předpisu schválený vládou

návrh zákona s důvodovou zprávou návrh zákona s důvodovou zprávou (26.8.2016, 400 kB)
Komentářů: 0 Komentovat

Návrh předpisu předložený vládě

návrh zákona návrh zákona (29.6.2016, 371 kB)
Komentářů: 0 Komentovat
důvodová zpráva důvodová zpráva (29.6.2016, 441 kB)
Komentářů: 0 Komentovat
závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA (29.6.2016, 268 kB)
Komentářů: 0 Komentovat

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (25.4.2016, 365 kB)
Komentářů: 0 Komentovat
důvodová zpráva důvodová zpráva (25.4.2016, 397 kB)
Komentářů: 0 Komentovat
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA (25.4.2016, 268 kB)
Komentářů: 0 Komentovat

Návrh předpisu pro vnitřní připomínkové řízení

Návrh  zákona Návrh zákona (1.4.2016, 365 kB)
Komentářů: 0 Komentovat
důvodová zpráva důvodová zpráva (1.4.2016, 543 kB)
Komentářů: 0 Komentovat
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (18.4.2016, 411 kB)
Komentářů: 0 Komentovat
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy