Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Cílem návrhu zákona je rozvolnění místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností u provádění zápisů do registru silničních vozidel, schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného a jednotlivě dovezeného vozidla a u přestaveb vozidel, a to po vzoru živnostenského zákona. Místní příslušnost daná sídlem nebo bydlištěm (zpravidla) žadatele se tedy navrhuje zrušit a volbu příslušného úřadu ponechat na žadateli (tj. žádost bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Vedle výše uvedeného je v návrhu obsaženo i několik dílčích, rozsahově omezených změn odstraňujících některé nedostatky předchozí novelizace a dílčí implementaci práva EU.
Publikováno: 3.8.2015 Zasláno komentářů: 25
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: Registr silničních vozidel, technická způsobilost vozidel

Návrh předpisu schválený vládou

Návrh zákona včetně důvodové zprávy Návrh zákona včetně důvodové zprávy (22.12.2015, 2 MB)
Komentářů: 0 Komentovat
Platné znění Platné znění (22.12.2015, 1 MB)
Komentářů: 2 Komentovat

Návrh předpisu předložený vládě

Návrh zákona Návrh zákona (6.10.2015, 107 kB)
Komentářů: 0 Komentovat
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (6.10.2015, 197 kB)
Komentářů: 0 Komentovat
Platné znění se změnami Platné znění se změnami (6.10.2015, 353 kB)
Komentářů: 0 Komentovat
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (6.10.2015, 51 kB)
Komentářů: 0 Komentovat

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (3.8.2015, 1 MB)
Komentářů: 6 Komentovat
Platné znění s vyznačením změn Platné znění s vyznačením změn (3.8.2015, 1 MB)
Komentářů: 9 Komentovat
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (3.8.2015, 2 MB)
Komentářů: 8 Komentovat
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy