Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona přináší
1. prováděcí (adaptační) opatření k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 598/2014 ze dne 16. dubna 2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, kterým se zrušuje směrnice 2002/30/ES (nahrazení původní transpoziční úpravy);
2. prováděcí (adaptační) opatření k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (nahrazení původní transpoziční úpravy);
3. prováděcí (adaptační) opatření k nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011 (dílčí změny stávajících skutkových podstat správních deliktů a sankcí za ně);
4. změnu právní úpravy provozování letišť vycházející z dlouhodobě identifikované potřeby odstranit koncepční nedostatky právní úpravy řízení o stanovení druhu letiště a zejména řízení o vydání a zrušení povolení provozovat letiště, které opakovaně vyvolávají nežádoucí spory o výklad a znesnadňují funkční uspořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům a stavbám využívaným za účelem provozování letišť v České republice.
Publikováno: 25.5.2015 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: Civilní letectví, letiště, hlášení událostí v civilním letectví, provozní omezení ke snížení hluku na letištích

Návrh předpisu schválený vládou

Návrh zákona s důvodovou zprávou Návrh zákona s důvodovou zprávou (31.3.2016, 401 kB)
Komentářů: 0
Platné znění Platné znění (31.3.2016, 315 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu předložený vládě

Předkládací zpráva Předkládací zpráva (6.10.2015, 1 MB)
Komentářů: 0
Návrh zákona Návrh zákona (6.10.2015, 1 MB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (6.10.2015, 3 MB)
Komentářů: 0
Platné znění Platné znění (6.10.2015, 1 MB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (9.7.2015, 1 MB)
Komentářů: 0
Platné znění  Platné znění (9.7.2015, 1 MB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (9.7.2015, 3 MB)
Komentářů: 0
Příloha k důvodové zprávě Příloha k důvodové zprávě (9.7.2015, 3 MB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro vnitřní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (25.5.2015, 1 MB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (25.5.2015, 3 MB)
Komentářů: 0
Platné znění s vyznačením změn Platné znění s vyznačením změn (25.5.2015, 1 MB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy