Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.

Dílčí novelizace zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která v sobě sdružuje témata vzešlá z vyhodnocení předchozích novelizací těchto zákonů od r. 2011 a z odborných diskusí, které Ministerstvo dopravy vedlo. Návrh řeší zejména otázky provozu samohybných osobních vozítek (typu segway), zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu vozidla, kaucí, viditelnosti chodců na pozemních komunikacích a další dílčí úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jeho kontrole a řízení. Návrh dále obsahuje změny a návrhy nové úpravy v dopravně psychologickém vyšetření, profesní způsobilosti řidiče (zejm. úprava pravidelného školení), opravu transpozice směrnice EU o řidičských průkazech a úpravu některých aspektů cyklistické dopravy.
Publikováno: 24.10.2014 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: silniční provoz, odborná způsobilost k řízení motorových vozidel

Návrh předpisu schválený vládou

Návrh zákona včetně důvodové zprávy Návrh zákona včetně důvodové zprávy (30.3.2015, 3 MB)
Komentářů: 0
Platné znění s vyznačením změn Platné znění s vyznačením změn (30.3.2015, 1 MB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (24.10.2014, 221 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (24.10.2014, 369 kB)
Komentářů: 0
Platné znění s vyznačením změn Platné znění s vyznačením změn (24.10.2014, 581 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy