Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

AKTIVNÍ LEGISLATIVNÍ PRÁCE

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální krok: Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení
Publikováno: 4.4.2016 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání...

Aktuální krok: Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení
Publikováno: 1.2.2016 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální krok: Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení
Publikováno: 14.4.2016 Zasláno komentářů: 41
Postup prací: 

Návrh nařízení vlády o lodní výstroji

Aktuální krok: Návrh předpisu pro vnitřní připomínkové řízení
Publikováno: 2.5.2016 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 

Návrh nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Aktuální krok: Návrh předpisu schválený vládou
Publikováno: 16.10.2015 Zasláno komentářů: 6
Postup prací: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální krok: Návrh předpisu schválený vládou
Publikováno: 25.5.2015 Zasláno komentářů: 25
Postup prací: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Aktuální krok: Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení
Publikováno: 3.8.2015 Zasláno komentářů: 23
Postup prací: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální krok: Návrh předpisu pro vnitřní připomínkové řízení
Publikováno: 19.8.2015 Zasláno komentářů: 6
Postup prací: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.

Aktuální krok: Návrh předpisu schválený vládou
Publikováno: 24.10.2014 Zasláno komentářů: 34
Postup prací: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Aktuální krok: Návrh předpisu schválený vládou
Publikováno: 30.10.2014 Zasláno komentářů: 6
Postup prací: 

Návrh zákona o Úřadu pro ochranu podnikání v dopravě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (záko

Aktuální krok: Návrh předpisu schválený vládou
Publikováno: 30.10.2014 Zasláno komentářů: 2
Postup prací: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Aktuální krok: Přípravné práce
Publikováno: 9.11.2015 Zasláno komentářů: 5
Postup prací: 
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy